HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

Podstawowym celem strategii jest ograniczenie liczby wypadków przy pracy poprzez kształtowanie i propagowanie w społeczeństwie kultury bezpieczeństwa ...Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.
aa
Wielkopolska Komisja Ograniczania Wypadków przy pracy 2010-2012 przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Poznaniu, jako organ konsultacyjno-doradczy, skupia przedstawicieli organów nadzoru ...
W zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy to skuteczne rozwiązania, które:

zostały już wdrożone lub mające charakter innowacyjny,
przynoszą wymierne korzyści w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy,
możliwe są do zastosowania w różnych zakładach pracy.
Według danych opublikowanych 02.09.2016 r. przez GUS, w pierwszym półroczu 2016 r., w województwie wielkopolskim liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy wyniosła ogółem 4878 osób.
Materiały i opracowania dotyczące zasad działania w ramach WSOZZ, oraz publikacje dotyczące bhp w wersji elektronicznej.Posiedzenie Wielkopolskiej Komisji Ograniczania Zagrożeń Zawodowych
Przedstawienie aktualnej informacji o stanie wypadkowości i chorobach zawodowych w Wielkopolsce w roku 2016 oraz określenie priorytetowych zadań na rok 2017 to główne tematy posiedzenia Wielkopolskiej Komisji Ograniczania Zagrożeń Zawodowych, które odbyło się 23.02.2017 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu.


aa
Warunki bezpiecznej realizacji inwestycji budowlanej – konferencja na targach BUDMA 2017 w Poznaniu
Pracodawcy, przedsiębiorcy z branży budowlanej, pracownicy służby BHP, przedstawiciele organizacji pracodawców, związków zawodowych, współdziałających z Państwową Inspekcją Pracy organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy a także studenci wydziału budownictwa Politechniki Poznańskiej uczestniczyli w zorganizowanej 7.02.2017 r. podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA 2017 przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu konferencji „Warunki bezpiecznej realizacji inwestycji budowlanej”.


mk

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu
Ostatnia modyfikacja: 28.02.2017 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews