HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

Podstawowym celem strategii jest ograniczenie liczby wypadków przy pracy poprzez kształtowanie i propagowanie w społeczeństwie kultury bezpieczeństwa ...Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.
aa
Wielkopolska Komisja Ograniczania Wypadków przy pracy 2010-2012 przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Poznaniu, jako organ konsultacyjno-doradczy, skupia przedstawicieli organów nadzoru ...
W zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy to skuteczne rozwiązania, które:

zostały już wdrożone lub mające charakter innowacyjny,
przynoszą wymierne korzyści w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy,
możliwe są do zastosowania w różnych zakładach pracy.
Według danych opublikowanych 02.09.2016 r. przez GUS, w pierwszym półroczu 2016 r., w województwie wielkopolskim liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy wyniosła ogółem 4878 osób.
Materiały i opracowania dotyczące zasad działania w ramach WSOZZ, oraz publikacje dotyczące bhp w wersji elektronicznej.Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2016 w Poznaniu
„Ograniczanie zagrożeń zawodowych związanych z czynnikami szkodliwymi w środowisku pracy”, to tytuł II konferencji panelowej Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych. Konferencję zorganizowano 26.04.2016 r. w ramach Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2016, która odbyła się w dniach 26 -28 kwietnia 2016 r. w Poznaniu.


aa
Szkolenia prewencyjne w budownictwie
W miesiącach lutym i marcu 2016 r. inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu w ramach podejmowanych przez Państwową Inspekcję Pracy działań informacyjno – edukacyjnych „Budowa. Stop wypadkom” przeprowadzili cykl szkoleń dla wykonawców i podwykonawców realizujących inwestycje budowlane na terenie Wielkopolski.


aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu
Ostatnia modyfikacja: 03.11.2016 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews