HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   W NAJBLIŻSZYM CZASIE

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Zaproszenie
III KONFERENCJA PANELOWA WSOZZ 2013-2020
OGRANICZANIE ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH
W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM.
PRZETWÓRSTWO OWOCÓW, WARZYW I MIĘSAaa
Zaproszenie do udziału w seminarium
„Narażenie zawodowe pracowników na zagrożenia
związane z transportem wewnątrzzakładowym”


aa
Zaproszenie do udziału w seminarium

„Głos jako narzędzie pracy – zapobieganie chorobom zawodowym związanym z emisją głosu, pracowników narażonych zawodowo
na czynniki występujące w miejscu wykonywania pracy”

aa
Zaproszenie do udziału w seminarium


„Jak uniknąć wypadku w Twojej firmie”

aa
Zaproszenie do udziału w seminarium

„Narażenie zawodowe pracowników na czynniki biologiczne
w miejscu wykonywania pracy”


aa
Zaproszenie


Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.

aa
Zaproszenie
Państwowa Inspekcja Pracy zaprasza do wzięcia udziału w konferencji „Ograniczanie zagrożeń zawodowych w zakładach produkujących wyroby tartaczne i wyroby z drewna”

aa
Zaproszenie


Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniach.

aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu
Ostatnia modyfikacja: 28.06.2018 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews