HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   WYDARZENIA

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Zaproszenie
III KONFERENCJA PANELOWA WSOZZ 2013-2020
OGRANICZANIE ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH
W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM.
PRZETWÓRSTWO OWOCÓW, WARZYW I MIĘSAaa
Apel do rolników - bezpieczeństwo prac żniwnych
W trosce o bezpieczeństwo podczas prac żniwnych Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu i dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Poznaniu w ramach planowych działań prewencyjnych kierują apel do rolników o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas tegorocznych prac żniwnych i zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

aa
Posiedzenie Wielkopolskiej Komisji Ograniczania Zagrożeń Zawodowych
Przedstawienie aktualnej informacji o stanie wypadkowości i chorobach zawodowych w Wielkopolsce w roku 2016 oraz określenie priorytetowych zadań na rok 2017 to główne tematy posiedzenia Wielkopolskiej Komisji Ograniczania Zagrożeń Zawodowych, które odbyło się 23.02.2017 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu.

aa
Warunki bezpiecznej realizacji inwestycji budowlanej – konferencja na targach BUDMA 2017 w Poznaniu
Pracodawcy, przedsiębiorcy z branży budowlanej, pracownicy służby BHP, przedstawiciele organizacji pracodawców, związków zawodowych, współdziałających z Państwową Inspekcją Pracy organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy a także studenci wydziału budownictwa Politechniki Poznańskiej uczestniczyli w zorganizowanej 7.02.2017 r. podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA 2017 przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu konferencji „Warunki bezpiecznej realizacji inwestycji budowlanej”.

mk
Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy: Inspekcja Pracy – wyzwania przyszłości” – konferencja w Poznaniu
Rola i miejsce w systemie ochrony pracy w Polsce a także wyzwania przyszłości wobec Państwowej Inspekcji Pracy były głównymi tematami konferencji zorganizowanej 27 października 2016 r. w Collegium Iuridicum Novum Wydziału Prawa oraz Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konferencję zorganizowali Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

mk
Posiedzenie Wojewódzkiej Komisji do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny
6 października 2016 r. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidualnym przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Poznaniu. Podczas posiedzenia przedstawiono projekt uchwały skierowanej do ministra rolnictwa, w sprawie dofinansowania przedsięwzięcia związanego z wdrożeniem systemu biobed, służącego do neutralizacji środków ochrony roślin w gospodarstwach rolnych.

mk
O bezpieczeństwie pracy na budowie – wyjazdowe posiedzenie Wielkopolskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie
Dobre praktyki przy realizacji inwestycji w zabudowie miejskiej a także problematyka zatrudnienia na budowach obcokrajowców z krajów spoza Unii Europejskiej były głównymi tematami zorganizowanej na terenie budowy Bałtyk Tower w Poznaniu posiedzenia Wielkopolskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie.

mk
Państwowa Inspekcja Pracy na AGRO SHOW 2016
Alicja i Krzysztof Spychalscy właściciele gospodarstwa rolnego z miejscowości Pikutowo w województwie kujawsko – pomorskim zostali zwycięzcami XIV edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Jednym ze współorganizatorów konkursu organizowanego pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy jest Państwowa Inspekcja Pracy. Podczas uroczystej gali w imieniu Romana Giedrojcia, głównego inspektora pracy Zbigniew Kowalczyk, dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji Głównego Inspektoratu Pracy odczytał okolicznościowy list i wręczył laureatom konkursu nagrody i wyróżnienia.

mk

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu
Ostatnia modyfikacja: 28.06.2018 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews