HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   WYDARZENIA

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Konkurs dla uczniów szkół rolniczych
W dniu 30 października 2014 r. w Zespole Szkół w Objezierzu (powiat obornicki) Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Poznaniu zorganizował konkurs ze znajomości zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym dla uczniów wymienionej szkoły (kształcących się w zawodzie technik-rolnik).

aa
Transport pionowy przy budowie i eksploatacji rusztowań – konferencja w Poznaniu
Przepisy dotyczące eksploatacji urządzeń transportu pionowego przy budowie i eksploatacji rusztowań, technologie i dobre praktyki prowadzenia budowy, a także zagrożenia występujące przy budowie i eksploatacji rusztowań były głównymi tematami konferencji zorganizowanej 28.10.2014 r. w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej.

aa
Konkurs plastyczny ,,Wózek widłowy to nie samochód sportowy"
Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu i Urząd Dozoru Technicznego w Poznaniu w ramach Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych 2013-2020 zapraszają młodzież szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym: ,,Wózek widłowy to nie samochód sportowy".

aa
Posiedzenie Wielkopolskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie
W dniu 24.10.2014 r. na terenie budowy Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu zorganizowano posiedzenie Wielkopolskiej Rady d.s. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie.

aa
Obrady Komisji Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych
Podsumowanie działań podejmowanych przez partnerów Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych w 2014 r. a także dyskusja dotycząca dalszych inicjatyw prewencyjnych były głównym tematem posiedzenia Komisji Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych, które odbyło się 16.10.2014 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu.

aa
Spotkanie prewencyjne na budowie Centrum Usługowo-Handlowego „POSNANIA”
Dnia 15.10.2014r. w ramach działań prewencyjnych podejmowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu Mirosław Leszczyński oraz Ewa Groblewska, inspektorzy pracy OIP Poznań przeprowadzili na terenie budowy Centrum Usługowo-Handlowego „POSNANIA” w Poznaniu spotkanie prewencyjne z przedstawicielami generalnego wykonawcy – firmą Eiffage Polska Budownictwo.

aa
Szkolenie prewencyjne w Volkswagen Poznań
Wymagania bhp przy eksploatacji wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz zagrożenia wypadkowe związane z ich użytkowaniem były głównymi zagadnieniami omawianymi podczas szkolenia zorganizowanego 14.10.2014 r. na terenie fabryki samochodów użytkowych „Volkswagen Poznań” Sp. z o.o. Szkolenie prowadzili Paweł Ciemny i Przemysław Jachalski, inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu.

aa
Dni Ubezpieczonego w Poznaniu
Anna Wabich i Lidia Materna, inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu podczas odbywających się w dniach 7-9.10.2014 r. „Dni Ubezpieczonego” udzielały porad prawnych w zakresie prawa pracy.

aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu
Ostatnia modyfikacja: 28.06.2018 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews