HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   WYDARZENIA

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Uroczyste posiedzenie partnerów Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy w latach 2010 – 2012
Z udziałem wojewody wielkopolskiego Piotra Florka w siedzibie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu 22 marca 2013 r. odbyło się uroczyste posiedzenie partnerów Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy w latach 2010 -2012.

aa
Rozstrzygnięcie konkursów Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy
Okręgowa Komisja Konkursowa powołana przez Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu do oceny pracodawców zgłoszonych do konkursów promocyjnych Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy na posiedzeniu w dniu 14.12.2012 r. dokonała oceny zgłoszonych pracodawców. Biorąc pod uwagę kryteria określone w regulaminie konkursu „Mniej wypadków” komisja uznała, że największy spadek wypadkowości osiągnięto w następujących zakładach:

aa
Współdziałanie i informowanie
W siedzibie Urzędu Dozoru Technicznego w Poznaniu w dniu 30.10.2012r. odbyło się w ramach Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy spotkanie z pracownikami Urzędu.

aa
Prewencja na terenie budowy Sądu Okręgowego w Poznaniu
W dniach 22-28.10.2012r. w firmie SKANSKA trwa tydzień bezpieczeństwa organizowany pod hasłem „Nasza droga do zera wypadków”. W ramach trwającego wydarzenia Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu Krzysztof Duda oraz ip Ewa Groblewska uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym dla podwykonawców na terenie budowy Sądu Okręgowego w Poznaniu.

aa
Spotkanie szkoleniowe w siedzibie NSZZ Solidarność Region Wielkopolska
Na spotkaniu szkoleniowym w dniu 25.10.2012 r. w siedzibie NSZZ Solidarność Region Wielkopolska Krzysztof Fiklewicz, wieloletni Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu, omówił zgromadzonym Społecznym Inspektorom Pracy założenia i cele oraz zasady działania Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków, a także warunki uczestnictwa pracodawców w konkursach ,,Mniej wypadków” oraz ,,Solidni, gospodarni, bezpieczni w pracy” organizowanych w ramach wyżej wymienionej inicjatywy.

aa
Obrady Wielkopolskiej Rady d.s. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie
Stan bezpieczeństwa i higieny pracy na budowach Wielkopolski, ocena działań prewencyjnych podejmowanych przez Państwową Inspekcję Pracy przy realizacji inwestycji związanych z EURO 2012 oraz wzmożonego nadzoru na budowach, były głównymi tematami kolejnego posiedzenia Wielkopolskiej Rady d.s. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, które odbyło się 18.10.2012 r. w siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

aa
KONKURS – ZMIANA TERMINU
Informujemy, iż w związku z prośbami pracodawców chcących wziąć udział w konkursie

„Solidni, Gospodarni, Bezpieczni w Pracy”,

termin składania zgłoszeń został przedłużony do
30.11.2012.

aa
Targi Edukacji i Pracy
W budynku Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji przy ul. 28 czerwca 1956 w Poznaniu odbyły się w dniach 15-16.10.2012 r. Targi Edukacji i Pracy. Przedsięwzięcie, którego inicjatorem było Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w Poznaniu miało za zadanie przybliżyć młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz studentom najważniejsze zagadnienia związane z podjęciem pierwszej pracy.

aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu
Ostatnia modyfikacja: 28.06.2018 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews