HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   WYDARZENIA

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

,,Dni Ubezpieczonego” w siedzibie II Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
W dniu 11.10.2012 r. w ramach ogólnopolskiej akcji informacyjnej ,,Dni Ubezpieczonego” inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu zorganizowali stoisko informacyjne w siedzibie II Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy ulicy Starołęckiej w Poznaniu.

aa
O bezpieczeństwie w Zespole Szkół Specjalnych nr 108 w Poznaniu
W dniu 04.10.2012 r. pracownicy Sekcji Prewencji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu Joanna Budzyńska – Jędraszczyk oraz Marcin Jedwabny w ramach współpracy partnerów Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy uczestniczyli w spotkaniu z hospitalizowanymi uczniami Zespołu Szkół Specjalnych nr 108 przy Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem przy ulicy Krysiewicza w Poznaniu.

aa
Stoisko PIP podczas XXIII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność
Na zaproszenie Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Wielkopolska inspektorzy pracy zorganizowali 26.09.2012 r. w budynku wydziału Prawa i Administracji UAM przy ul. 28 Czerwca 1956 stoisko informacyjne, na którym każda z zainteresowanych osób biorących udział w XXIII Walnym Zebraniu Delegatów Regionu mogła uzyskać informację z zakresu prawnej i technicznej ochrony pracy.

aa
Relacja z XIV edycji Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW 2012 w Bednarach
Już po raz XIV w dniach 21 – 24.09.2012r. w Bednarach pod Poznaniem odbyła się Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW 2012. Podczas trwania imprezy miało miejsce podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu na Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

aa
Wymagania bezpieczeństwa przy użytkowaniu maszyn na szkoleniach w Pile (11.09.2012) i Poznaniu (14.09.2012)
W poprzednim tygodniu inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu przeprowadzili dwa szkolenia dla pracodawców, służb bhp oraz zainteresowanych pracowników firm zajmujących się przetwórstwem tworzyw sztucznych dotyczących wymagań bezpieczeństwa przy użytkowaniu maszyn.

aa
O bezpieczeństwie i prawie pracy na festynie ,,Niebiescy dzieciom”
Po raz kolejny pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu wzięli udział w festynie charytatywnym ,,Niebiescy Dzieciom”, zorganizowanym w sobotę 11.09.2012 r. przez Komendę Miejską Policji w Poznaniu we współpracy z innymi służbami mundurowymi oraz instytucjami i firmami działającymi w stolicy Wielkopolski.

aa
Bezpieczeństwo pracy w nowoczesnym leśnictwie
Wśród wielu działań profilaktycznych w zakresie zapobiegania i eliminowania zagrożeń zawodowych w środowisku pracy podejmowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu w ramach Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy w latach 2010 – 2012, są również cykliczne konferencje naukowo – techniczne poświęcone problematyce bezpieczeństwa pracy w różnych dziedzinach gospodarki.

aa
Posiedzenie Wielkopolskiej Komisji Ograniczania Wypadków przy Pracy
Zaprezentowanie dobrych praktyk poprawiających stan bezpieczeństwa pracy w wielkopolskich zakładach pracy, wymiana doświadczeń w tym zakresie, a także zachęcanie do popularyzacji konkursów promujących problematykę ochrony pracy stanowiło najważniejsze punkty kolejnego w tym roku posiedzenia Wielkopolskiej Komisji Ograniczania Wypadków przy Pracy.

aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu
Ostatnia modyfikacja: 28.06.2018 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews