HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   WYDARZENIA

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Debata na temat stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków pełnienia służby przez wielkopolskich funkcjonariuszy służb mundurowych
W dniu 19 kwietnia 2012 r. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej odbyła się debata nt. „Stan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków pełnienia służby przez wielkopolskich funkcjonariuszy służb mundurowych”.

aa
Spotkanie przedstawicieli Regionu Wielkopolskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Rowach w dniach 15-18 kwietnia 2012 r.
Około 50. osobowa grupa działaczy związkowych z placówek ochrony zdrowia z terenu województwa wielkopolskiego spotkała się na corocznym wyjazdowym spotkaniu konferencyjnym w Ośrodku Wypoczynkowym „Kormoran” w Rowach.

aa
Seminarium ,,Wypadki przy pracy – obowiązki pracodawców i prawa ubezpieczonych”
„Wypadki przy pracy – obowiązki pracodawców i prawa ubezpieczonych ” – pod taką nazwą odbyło się 01.03.2012 r. szkolenie dla pracodawców zorganizowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu, I Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu oraz Wielkopolski Związek Pracodawców w ramach realizacji Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy.

aa
„MNIEJ WYPADKÓW” - konkurs dla pracodawców, którym udało się zmniejszyć liczbę wypadków przy pracy
Jeżeli jesteś pracodawcą, któremu udało się ograniczyć liczbę wypadków w latach 2010 i 2011 pochwal się swoim sukcesem, weź udział w konkursie „MNIEJ WYPADKÓW”.

Regulamin konkursu WSOWpP „MNIEJ WYPADKÓW”

Zgłoszenie udziału w konkursie


aa
„Solidni, Gospodarni, Bezpieczni w Pracy” – konkurs dla pracodawców
Wszystkich pracodawców, dla których bezpieczeństwo pracy zatrudnianych pracowników nie jest obojętne zapraszamy do udziału w konkursie, którego celem jest upowszechnianie i promowanie „dobrych praktyk” w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa pracy, skutkujących ograniczeniem zagrożeń zawodowych i wypadkowych.

Regulamin konkursu WSOWpP „Solidni, Gospodarni, Bezpieczni w Pracy”

Zgłoszenie udziału w konkursie


aa
Konferencja w Koninie
Wypadki przy pracy - rola służby BHP w prewencji wypadkowej oraz współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych to tematy kolejnej konferencji zorganizowanej 23 lutego br. przez OSPSBHP Oddział w Koninie we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy Oddział w Koninie i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych - Inspektorat w Koninie w ramach Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy 2010-2012.

aa
Bezpieczne odśnieżanie dachów
W związku z obfitymi opadami śniegu w Wielkopolsce i związanymi z tym zagrożeniami, Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu przekazał firmom zajmującym się usuwaniem śniegu i lodu z budynków, zarządom centrów handlowych, a także Starostwu Powiatowemu w Poznaniu oraz urzędom miast i gmin z terenu Wielkopolski pisma profilaktyczne dotyczące zasad bezpiecznego usuwania śniegu i lodu z budynków.

aa
Czas pracy i zagrożenia zawodowe przedstawicieli handlowych
Czas pracy i dolegliwości układu mięśniowo – szkieletowego związane z wykonywaną pracą były głównymi tematami spotkania pracowników Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu z przedstawicielami handlowymi zatrudnionymi na terenie całego kraju w Kompanii Piwowarskiej i Grupie Żywiec.”.

aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu
Ostatnia modyfikacja: 28.06.2018 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews