HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   WYDARZENIA

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Międzynarodowe Targi Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego DREMA 2016
„Ograniczanie zagrożeń zawodowych w zakładach produkujących wyroby tartaczne i wyroby z drewna” to tytuł konferencji Państwowej Inspekcji Pracy, która odbyła się 13.09.2016r. podczas X edycji Międzynarodowych Targów Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego DREMA 2016. Podczas konferencji uroczyście zainaugurowano trzyletnią kampanię medialną z zakresu działań programu prewencyjno-kontrolnego „WŁĄCZ BEZPIECZEŃSTWO PRZY OBRÓBE DREWNA”.

mk
„Jak zachować głos” – konferencja dla nauczycieli
Profilaktyka chorób zawodowych narządu głosu była głównym tematem zorganizowanej 6.06.2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego konferencji dla nauczycieli „Jak zachować głos”. Organizatorami zorganizowanej w ramach Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych konferencji był Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu, I Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu oraz Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy.

mk
Konkurs wiedzy rolniczej
27 października 2016 roku w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu Oddział Regionalny KRUS w Poznaniu zorganizował konkurs ze znajomości zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym dla uczniów wymienionej szkoły (kształcących się w zawodzie technik rolnik oraz mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych).

aa
Konkurs wiedzy rolniczej
21 października 2016 roku w Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu w Poznaniu Oddział Regionalny KRUS w Poznaniu zorganizował konkurs ze znajomości zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym dla uczniów wymienionej szkoły (kształcących się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa).

aa
Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2016 w Poznaniu
„Ograniczanie zagrożeń zawodowych związanych z czynnikami szkodliwymi w środowisku pracy”, to tytuł II konferencji panelowej Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych. Konferencję zorganizowano 26.04.2016 r. w ramach Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2016, która odbyła się w dniach 26 -28 kwietnia 2016 r. w Poznaniu.

aa
Szkolenia prewencyjne w budownictwie
W miesiącach lutym i marcu 2016 r. inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu w ramach podejmowanych przez Państwową Inspekcję Pracy działań informacyjno – edukacyjnych „Budowa. Stop wypadkom” przeprowadzili cykl szkoleń dla wykonawców i podwykonawców realizujących inwestycje budowlane na terenie Wielkopolski.

aa
Dobre praktyki w zakresie ograniczania zagrożenia hałasem – konferencja w Koninie
Upowszechnianie dobrych praktyk poprawiających stan bezpieczeństwa pracy na stanowiskach pracy na których występuje zagrożenie hałasem, prezentacja zastosowanych rozwiązań w tym zakresie oraz zagadnienia dotyczące środków ochrony indywidualnej słuchu były głównymi tematami zorganizowanej 18.11 2015 r. w Koninie w ramach Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych konferencji ,,Ograniczanie zagrożenia hałasem na stanowiskach pracy”.

aa
Wypadki przy pracy w województwie wielkopolskim w 2014 r.
Urząd Statystyczny w Poznaniu, w ramach działań Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych 2013 – 2020 zachęca do zapoznania się z zagadnieniami dotyczącymi wypadków przy pracy, którym poświęcone jest niniejsze opracowanie.

aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu
Ostatnia modyfikacja: 28.06.2018 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews