HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   WYDARZENIA

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Spotkania przedstawicieli Straży Miejskiej z inspektorami pracy OIP Poznań
W ramach działań Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy w grudniu 2010r. nadinspektorzy pracy Tadeusz Kiełpiński – kierownik sekcji wypadkowej i Grzegorz Stróżyk – kierownik sekcji prewencji i promocji OIP w Poznaniu uczestniczyli w odprawie pracowników Straży Miejskiej w Poznaniu. Podczas spotkania informowali o kompetencjach i zadaniach pracowników Państwowej Inspekcji Pracy związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem zagrożeń o charakterze publicznym.

aa
Film ,, Zagrożenia wypadkowe w miejscu pracy. Część I.”
W ramach Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu przy współpracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu przygotował film o charakterze prewencyjnym pt. : ,,Zagrożenia wypadkowe w miejscu pracy. Część I.”.

aa
Wielkopolski Program Zapobiegania Wypadkom w Państwowej Straży Pożarnej
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu opracowała i wdrożyła program mający na celu ograniczenie liczby i skutków wypadków wśród funkcjonariuszy i pracowników Państwowej Straży Pożarnej woj. wielkopolskiego. Program ten jest odpowiedzią na wzrastającą w ostatnich latach ilość zagrożeń, z którymi spotykają się ratownicy w codziennej pracy i służbie.aa
Posiedzenie Komisji Ograniczania Wypadków przy Pracy
Podsumowanie dotychczasowej działalności, określenie zadań i terminów realizacji Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy a także dyskusja nad bieżącymi sprawami były głównymi tematami posiedzenia Komisji Ograniczania Wypadków przy Pracy przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Poznaniu.

aa
Konferencja w Złotowie
W dniu 01.12.2010r. w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie odbyła się konferencja z udziałem ponad 30 pracodawców zrzeszonych w Cechu, na której Kierownik Oddziału w Pile nadinspektor Jerzy Nowak przedstawił zebranym założenia Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy.

aa
Bezpłatne szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami w Kaliszu
30 listopada 2010 roku w siedzibie Centralnego Ośrodka Szkoleniowe Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP odbyło się szkolenie realizowane w ramach kampanii „Wielkopolskiej Strategii Ograniczenia Wypadków przy Pracy 2010-2012”, które było skierowane do mikro i małych przedsiębiorstw z branży budowlanej. Bezpieczeństwo i higiena pracy stanowią obecnie jeden z najważniejszych punktów polityki UE dotyczącej zatrudnienia i spraw społecznych. Wielkopolską Strategię Przeciwdziałania Wypadkom przy Pracy 2010 – 2012, opracował Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu i do udziału zaprosił przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, oraz Centralny Ośrodek Szkoleniowy.

aa
Seminarium dla społecznych inspektorów pracy. Czas pracy kierowców a wypadki drogowe
W dniu 27.10.2010r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu wspólnie z Zarządem Regionu NSZZ „Solidarność” w Poznaniu zorganizował seminarium „Czas pracy a wypadki w transporcie samochodowym” dla społecznych inspektorów pracy działających w firmach transportowych.

aa
Czas pracy a wypadki w transporcie samochodowym. Seminarium dla pracodawców
W dniu 25.10.2010r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu Oddział w Lesznie zorganizował seminarium „Czas pracy a wypadki w transporcie samochodowym” dla pracodawców prowadzących działalność w zakresie transportu drogowego.
W trakcie seminarium kierownik oddziału PIP w Lesznie Danuta Goździewicz-Suchanek zapoznała uczestników z celami i założeniami Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy 2010-2012.

aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu
Ostatnia modyfikacja: 28.06.2018 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews