HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   W NAJBLIŻSZYM CZASIE

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Zaproszenie
Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w dniu 18 listopada 2016 r. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu w ramach projektu „Akademia Krokodyla” organizuje bezpłatne szkolenie skierowane do kierowców zawodowych. Tematami spotkania będą „Kontrola Inspekcji Transportu Drogowego – prawa i obowiązki” oraz „Wynagrodzenie za pracę i należności z tytułu podróży służbowej kierowcy”.

Szkolenie odbędzie się 18 listopada 2016 r. (piątek) w godzinach 10:00-14:00 w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 5, (61-285 Poznań).

Spotkanie poprowadzą inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu wraz z inspektorem Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu.

Zgłoszenia:


Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego (osobno dla każdego uczestnika), który znajduje się w załączeniu niniejszej wiadomości i przesłanie go do dnia 10 listopada 2016 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: akademia.krokodyla@witdpoznan.pl lub w formie pisemnej na adres Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu: ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań.

W związku z ograniczoną ilością miejsc, uprzejmie informujemy, iż każdy przedsiębiorca zainteresowany udziałem swoich pracowników w szkoleniu może zgłosić 3 uczestników.

Uprzejmie informujemy, iż pierwszeństwo udziału w szkoleniu mają kierowcy zawodowi, którzy zgłosili swój udział w organizowanym przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu konkursie ,,Wielkopolski Kierowca Zawodowy” Edycja 2016.

Wszelkie pytania dotyczące szkoleń w ramach projektu „Akademia Krokodyla” prosimy kierować na adres e-mail: akademia.krokodyla@witdpoznan.pl lub pod numerem telefonu (61) 656 77 14.

Formularz zgłoszeniowy
aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu
Ostatnia modyfikacja: 28.06.2018 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews