HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   W NAJBLIŻSZYM CZASIE

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Zaproszenie do udziału w seminariumSzanowni Państwo,Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu
serdecznie zaprasza
na bezpłatne jednodniowe seminaria
dla prowadzących działalność gospodarczą i pracowników:


„Narażenie zawodowe pracowników na czynniki biologiczne
w miejscu wykonywania pracy”Celem seminarium jest zapoznanie Państwa z wiedzą teoretyczną i praktyczną w jaki sposób zapobiegać zagrożeniom biologicznym w środowisku pracy.

Seminaria prowadzone będą przez specjalistów z dziedziny bhp.

Ramowy program seminarium to m. in.:
- rodzaje czynników biologicznych obecnych w środowisku pracy oraz drogi i sposoby zakażenia,
- ryzyko związane z narażeniem na szkodliwości biologiczne,
- skutki zdrowotne wynikające z kontaktu z identyfikowanymi w środowisku pracy czynnikami biologicznymi,
- sposoby i środki profilaktyki zawodowej,
- choroby zawodowe lub inne związane ze środowiskiem pracy wynikające z narażenia na czynniki biologiczne.

Na zakończenie seminarium uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w seminarium.

Seminaria są planowane w czasie od 01.09.2017r. do 28.12.2017 r.

Istnieje możliwość zorganizowania seminariów w siedzibach zakładów pracy na terenie województwa wielkopolskiego.

Zachęcamy do zgłoszeń grupowych (grupy min 15 osób – terminy w siedzibach zakładów pracy
do uzgodnienia).

O możliwości udziału decyduje kolejność zgłoszeń. Seminaria będą prowadzone po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników.

ZUS zastrzega możliwość zmiany planowanych terminów szkoleń i odwołania seminarium w danym dniu.


Kontakt: Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela Małgorzata Łabędziewska – Szkoleniowiec Sp. z o.o. Poznań, ul. Obornicka 274 tel. 793-793-801, e-mail: m.labedziewska@szkoleniowiec.poznan.pl i Joanna Jerzycka – Wydział Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji, Poznań, ul. Dąbrowskiego 12 pok. 205, tel. 61 841 60 43 lub 61 841 68 54 ( w godz. 7.00 do 15.00), e-mail: joanna.jerzycka@zus.pl
aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu
Ostatnia modyfikacja: 28.06.2018 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews